top of page

TOETSING EU-RECHT

Verwacht u samen met uw Nederlandse partner

een kind? Of bent u de ouder of verzorger van een minderjarig Nederlands kind en wilt u bij uw kind in Nederland wonen?

 

Dat is mogelijk middels de toetsing aan het  

EU-recht procedure oftewel de Chavez procedure.

Immigration Services ondersteunt u graag om binnen een zo kort mogelijke tijd een faciliterend visum én een verblijfsvergunning voor Nederland

te verkrijgen.  

Indien uw minderjarig Nederlands kind nog niet de Nederlandse nationaliteit heeft ondersteunen we u graag bij de realisatie hiervan. Ook bij de aanvraag van een Nederlands paspoort voor uw kind kunnen wij van dienst zijn.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Naar Nederland reizen met een faciliterend visum 

Wilt u naar Nederland komen en reist u samen met of naar een familielid met de nationaliteit van de EU,

EER of Zwitserland? Of heeft u als buitenlandse ouder een minderjarig kind met uw Nederlandse partner?

 

Dan kunt u een faciliterend visum aanvragen. Met het faciliterend visum reist u samen met uw kind naar Nederland. U kunt ook met een familielid met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland naar Nederland reizen.

Afhankelijk van uw nationaliteit, reist u Nederland in met of zonder faciliterend visum. Een lijst met visumplichtige landen vindt u hier.

Faciliterend visum

Hebt u een visumplichtige nationaliteit? Dan hebt u een visum nodig om naar Nederland te reizen. Familieleden van burgers van de Unie krijgen gratis een Schengenvisum voor 90 dagen (visum type C) als zij bij hun familielid in Nederland willen wonen. Dit heet een faciliterend visum.

 

U vraagt het faciliterend visum aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont.

U geeft aan dat u in Nederland gaat wonen bij uw familielid met de nationaliteit van een land van EU, EER of Zwitserland. U laat met documenten zien dat u een familielid bent van de burger van de Unie.

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag tot en met uw aankomst in Nederland. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject

te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

Nadat u met een faciliterend visum in Nederland bent aangekomen

Nadat u met een faciliterend visum in Nederland bent aangekomen kan de Toetsing EU recht aanvraag -  middels de Chavez procedure - bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden ingediend.

 

Bij een toetsing aan het EU recht gelden er andere voorwaarden, de buitenlandse ouder of familielid is niet inburgeringsplichtig voor wat betrefthet A1 basisexamen inburgering buitenland en er gelden voor de referent oftewel de Nederlander geen inkomensvoorwaarden in het geval van gezinshereniging

We begeleiden u bij het complete proces van uw aanvraag. Zo begeleiden wij u bij al het benodigde papierwerk voor de aanvraag, verzorgen we het opvragen, verzamelen, invullen, controleren, legaliseren en indienen van de juiste formulieren en (buitenlandse) documenten. Ook met het vertalen van uw buitenlandse documenten kunnen we u van dienst zijn. Wanneer uw aanvraag compleet dienen wij uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in bij de IND.


Alle communicatie en correspondentie met betrokken partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  handelen we rechtstreeks onderling voor u af.

 

Inschrijving bij de gemeente en verblijfsaantekening

 

​Nadat wij de aanvraag bij de IND hebben ingediend maken wij een afspraak voor u bij de gemeente om u als 'voorlopig ingezetenen' in te schrijven zolang de procedure nog in behandeling is bij de IND. Tevens realiseren wij een afspraak bij de IND voor een tijdelijke verblijfsaantekening in uw paspoort. Hierdoor kunt u uw recht op verblijf ten tijde van de nog lopende procedure aantonen en u bijvoorbeeld verzekeren tegen ziektewetkosten of aan het werk bij een werkgever.

 

Nadat de IND de aanvraag heeft ingewilligd verzorgen wij de afgifte van uw verblijfsvergunning en heeft u als buitenlandse ouder het recht op verblijf tot het moment dat uw kind 18 jaar is. Uw verblijfsvergunning wordt afgegeven door de IND. Wij maken voor u een afspraak voor de afgifte van uw verblijfsvergunning.

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag, van uw aankomst in Nederland tot en met de afgifte van uw verblijfsvergunning voor verblijf bij uw kind of familielid.

Voorwaarden voor de toetsing aan het EU-recht

 

✓         U hebt een geldig paspoort.

✓         U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Dit betekent dat u geen strafblad hebt en er geen rechtszaak tegen u loopt.

        U bent 1 van de volgende familieleden van de burger van de Unie:

  • U bent de echtgenoot of geregistreerd partner van de burger van de Unie.

  • U bent de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U hebt voor de datum van de aanvraag of de beslissing minimaal 6 maanden achter elkaar samengewoond. Of u hebt (nog) niet 6 maanden samengewoond. Maar op grond van uw persoonlijke situatie is er sprake van een duurzame relatie.

  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 21 jaar van de burger van de Unie. Of van zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner.

  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 18 jaar van de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U gaat bij uw ouder of grootouder in Nederland wonen.

  • U bent het kind of kleinkind vanaf 21 jaar of de ouder of grootouder van de burger van de Unie. Of van zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner. U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.

  • U bent een ander familielid van de burger van de Unie. Bijvoorbeeld een oom, tante, neef of nicht. En 1 van deze situaties geldt voor u:

   • U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld& van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.

   • U woonde in het land van herkomst al samen met de burger van de Unie.

   • U hebt door ernstige problemen met uw gezondheid zorg nodig van de burger van de Unie.

  • U bent het familielid van een Nederlander die onder het EU-recht valt.

✓         De burger van de Unie bij wie u gaat wonen, heeft rechtmatig verblijf in Nederland. Dit  

            betekent dat de burger van de Unie een bewijs van inschrijving of een registratiekaart van de IND

            heeft. Of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

 

            De burger van de Unie voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf:                                                                           

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland.

 • Een verzekering tegen ziektekosten.

 • Voldoende inkomen. Lees meer over inkomen voor burgers van de Unie.

Kosten faciliterend visum aanvraag

 

Aan een faciliterend visum aanvraag en een toetsing aan het EU recht aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor een faciliterend Schengenvisum worden geen legeskosten in rekening gebracht, het faciliterend visum zelf is gratis en vaak sneller klaar dan een Schengenvisum voor niet-familieleden.

 

U betaalt voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een vast bedrag

van € 199,- exclusief BTW per faciliterend visum aanvraag. Voor de aanvraag van een toetsing aan het EU recht hanteren wij een vast bedrag van € 599,- exclusief BTW per aanvraag.

Aanmelden aanvraag

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig

online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

​Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de aanvraag van een faciliterend visum ontvangt u binnen 5 werkdagen de gehele aanvraag van ons. Vervolgens kan de aanvraag worden ingediend bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u woonachtig bent. Aanvragen bij een ambassade van een ander land waar Nederland door vertegenwoordigd wordt kan ook.

 

(!) U dient ten alle tijden de aanvraag van een faciliterend visum persoonlijk aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst. Tijdens de afspraak legitimeert u zich en levert u uw paspoort in bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.​ De afspraak voor een faciliterend visum aanvraag wordt door ons verzorgd.

De wettelijke beslistermijn van de ambassade bedraagt 5 - 10 werkdagen:  faciliterend visum.

De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 9 maanden:  toetsing aan het EU recht.

 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page