top of page

EEN VISUM KORT VERBLIJF VOOR NEDERLAND

Een Visum Kort Verblijf (type C-visum) ook wel Schengenvisum genoemd is een visum sticker in het paspoort van een vreemdeling.

 

Dit visum is maximaal 90 dagen geldig en geeft toegang tot de 26 landen van het Schengengebied, waaronder Nederland.

Een Visum Kort Verblijf kan voor verschillende

doelen worden aangevraagd. Toerisme is slechts een voorbeeld van zo’n verblijfsdoel.

 

Andere verblijfsdoelen zijn: zaken, bezoek aan familie, partner of vrienden, cultuur, sport, officieel, medische redenen, studie, doorreis of luchthaven transit.

Vluchtbord

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Een Single entry of Multiple entry Schengenvisum

Er zijn twee soorten visa kort verblijf:

  1. Een single-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen. Hiermee mag men 1 keer maximaal 90 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven. Verlaat men het Schengengebied terwijl     de geldigheidsduur nog niet verstreken, dan zal er toch een nieuwe Visum Kort Verblijf moeten worden aangevraagd als men opnieuw het Schengengebied wil in komen.                                                                                                                                                                                                        

  2. Een multiple-entry visum (MEV) met een geldigheidsduur van 1 tot maximaal 5 jaar. Hiermee mag men vrij reizen binnen het hele Schengengebied en kan men ook meerdere malen het Schengengebied     in en uit reizen. De visumhouder hoeft de 90 dagen dus niet in een keer 'op te nemen'. Als hij een zogenoemd multiple entry visum heeft, mag hij binnen de geldigheidsduur van het visum zo vaak als        hij wil naar het Schengengebied reizen, zolang het totaal aantal dagen van verblijf binnen het Schengengebied de 90 dagen niet overschrijdt.

Over het algemeen wordt een multiple entry visum afgegeven met een geldigheid van maximaal 180 dagen. Het totale verblijf binnen de geldigheid van het visum mag dan niet langer duren dan de op het visum vermelde periode.

Hoelang is een Schengenvisum geldig?

Een Visum Kort Verblijf, oftewel Schengenvisum is maximaal 90 dagen geldig maar u kunt het visum binnen een periode van 180 dagen gebruiken, dit heet de vrije termijn. In die periode mag u het Schengengebied onbeperkt verlaten en weer binnenkomen.

Ook hoeft u zich bij verblijf korter dan 90 dagen niet aan te melden bij de vreemdelingenpolitie. (!) Indien u   met een Schengenvisum tijdens uw verblijf in Nederland wilt werken is een tewerkstellingsvergunning nog steeds wettelijk verplicht. Wij kunnen u verder helpen met een tewerkstellingsvergunning.

Of u een Schengenvisum nodig hebt, hangt onder andere af van uw nationaliteit, bestemming en verblijfsduur. Heeft u meer dan 1 nationaliteit? Dan bepaalt het paspoort waarmee u reist of u een Schengenvisum nodig hebt.

Nationaliteiten die niet visumplichtig zijn

Er zijn 62 nationaliteiten die zonder visum Nederland en de overige Schengenlanden mogen bezoeken. Desondanks geldt er ook voor deze nationaliteiten voorwaarden en regels die moeten worden nagekomen, zoals het verplicht afsluiten van een medische reisverzekering.

 

Vanaf eind 2021 is het nodige veranderd voor niet-visumplichtige reizigers die naar de EU of het Schengengebied willen reizen. Buitenlandse reizigers krijgen nu te maken met het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (European travel information and authorisation system – ETIAS). Het ETIAS systeem geldt voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen. Een niet-visumplichtige reiziger die

naar de EU of het Schengengebied wilt reizen moet vóór de reis online een reis autorisatie aanvragen.

Voor elke aanvraag zal de aanvrager een reisautorisatievergoeding van € 7,- moeten betalen.

Een Schengenvisum aanvragen

 

Een Schengenvisum voor Nederland vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont. Aanvragen bij een ambassade van een ander Schengenland waar Nederland door vertegenwoordigd wordt in het land waar u woont, kan ook. 

 

De afhandeling van de visumaanvraag bedraagt één of enkele dagen tot maximaal 15 kalenderdagen.

Deze termijn kan verlengd worden tot ​30 kalenderdagen indien nader onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen kan een onderzoek tot maximaal 60 kalenderdagen duren.

 

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw Visum Kort Verblijf aanvraag tot en met

uw aankomst in Nederland. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

Voorwaarden Schengenvisum aanvraag

 

✓         U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het

            einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.

✓         U hebt zelf minimaal € 55,- per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland;            

            óf iemand in Nederland staat garant voor u. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar ook een 

            willekeurige derde persoon. De garantsteller heeft voldoende en duurzaam inkomen. De referent

            gebruikt het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking met daarbij de

            aanvullende stukken vermeld onder checklist.

         U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. U sluit de verzekering af in

            uw land van herkomst (of een ander land). De persoon die u uitnodigt, mag de verzekering ook

            voor u afsluiten in Nederland. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000,- voor

            medische kosten in het Schengengebied en dekt in ieder geval de volgende kosten:

           

    • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.

    • Dringende medische zorg.

    • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.

✓         U hebt voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld omdat

            u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis. Een retourticket alleen is niet genoeg.

        U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen

            van één van de Schengenlanden.

Kosten procedure

Aan een Schengenvisum aanvraag zitten kosten (leges) verbonden. De legeskosten van een Schengenvisum aanvraag bedragen € 80,- per aanvraag, voor kinderen van 6 tot 12 jaar € 40,- en voor kinderen tot 6 jaar is het visum gratis. Deze kosten betaalt u aan VFS Global/de Nederlandse ambassade of het consulaat om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een

vast bedrag van € 299,- exclusief BTW per Schengenvisum aanvraag. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot en met uw aankomst in Nederland.

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen? We tekenen kosteloos bezwaar voor u aan wanneer uw aanvraag

door Immigration Services is ingediend.

Aanmelden Schengenvisum aanvraag

​Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig

online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels

een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan

wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op

in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de Schengenvisum aanvraag ontvangt u binnen

10 werkdagen de gehele aanvraag van ons. Vervolgens kan de aanvraag worden ingediend bij VFS Global of

bij de Nederlandse ambassade/het Nederlandse consulaat in het land waar u woonachtig bent. Aanvragen bij

een ambassade van een ander land waar Nederland door vertegenwoordigd wordt kan ook. De beslistermijn van de ambassade bedraagt 5 - 10 werkdagen

 

(!) U dient ten alle tijden de Schengenvisum aanvraag persoonlijk aan te vragen bij VFS Global of de Nederlandse ambassade in het land van herkomst, tijdens de afspraak legitimeert u zich en levert u uw paspoort in bij VFS Global of bij de Nederlandse ambassade.​ De afspraak voor de Schengenvisum aanvraag bij VFS Global of de Nederlandse ambassade wordt door ons verzorgd.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page