top of page

VRIJSTELLING
MVV VISUM

Als u een verblijfsvergunning voor Nederland

wilt aanvragen bepaalt uw nationaliteit of u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV visum)

nodig hebt.

 

Afhankelijk van uw nationaliteit en persoonlijke situatie, bent u mogelijk vrijgesteld van het MVV vereiste. U mag Nederland dan zonder dit visum inreizen, maar u dient wel een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan te vragen.

 

Immigration Services ondersteunt u graag bij het verkrijgen van uw verblijfsvergunning.

op het vliegveld

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

ONDERSTEUNING BIJ DE AANVRAAG VAN UW VERBLIJFSVERGUNNING 

Immigration Services verricht werkzaamheden op het gebied van verblijfsvergunningen in het kader van gezinshereniging en partnerhereniging. Zo begeleiden we u deskundig bij het aanvragen van uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. 

 

Wilt u uw verblijfsdoel wijzigen of uw verblijfsvergunning verlengen? Ook daar kan Immigration Services in faciliteren.

 

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag om binnen een zo kort mogelijke tijd een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd te verkrijgen. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.   

Immigration Services staat klaar om u te assisteren.  

Wanneer heeft u geen MVV visum nodig?

 

 

U hebt geen MVV visum nodig in de volgende situaties:

✓       Personen met een nationaliteit uit de Lidstaten van de EU, Lidstaten van de EER (Europese

          Economische Ruimte), Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde

          Staten, Zuid-Korea of Zwitserland die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba willen werken óf langer dan drie

          maanden willen verblijven. 

✓        U hebt de nationaliteit van één van de volgende landen:

            •  Een EU/EER-lidstaat of Zwitserland

            •  Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of

                Zuid-Korea                                                                                                                                                                                  

✓        U gaat in Nederland wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU/EER-land (behalve

           Nederland) of Zwitserland. U hebt zelf een nationaliteit waarvoor een MVV visum normaal gesproken

           verplicht is.

✓        U had een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U hebt deze nu niet meer. U dient een nieuwe

           verblijfsaanvraag in binnen 2 jaar, nadat uw vorige verblijfsvergunning is verlopen. In die periode van

           2 jaar hebt u altijd in Nederland gewoond.

✓        U hebt een geldige verblijfsvergunning van een ander Schengenland. U hebt een erkende referent in

           Nederland én u voldoet aan alle voorwaarden. Uw familieleden hoeven ook geen MVV visum aan te

           vragen, als uw erkende referent ook de verblijfsvergunning aanvraagt voor uw familieleden. En uw

           familieleden moeten in dat andere Schengenland al een verblijfsvergunning hebben voor verblijf bij u.

✓        U hebt een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene die is afgegeven door een andere EU-

           lidstaat. In dit geval hoeven uw echtgenoot en/of minderjarig kind ook geen MVV visum aan te vragen.

           U moet dan wel al met hen hebben samengewoond in het andere EU-land.

✓        U hebt al minimaal 1,5 jaar een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card) in een ander deelnemend

           EU/EER-land. U vraagt in Nederland een verblijfsvergunning aan als ‘houder van een Europese blauwe

           kaart’. In dit geval hoeven uw familieleden ook geen MVV visum aan te vragen.

✓        U bent in Nederland geboren en woont bij uw ouder(s). Op het moment dat u een verblijfsvergunning

           aanvraagt bent u 12 jaar of jonger. Uw ouder(s) wonen in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.

✓        U vraagt een verblijfsvergunning aan als start-up.

✓        U wordt binnen een onderneming overgeplaatst naar Nederland in het kader van (lange-termijn)

           mobiliteit.

Anders: er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan u niet terug kunt keren naar uw land herkomst om een MVV visum aan te vragen.

Verblijfsvergunning aanvragen

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen? Heeft u te maken met een verandering in uw persoonlijke situatie die gevolgen heeft voor uw verblijfsrecht, zoals een verbroken relatie met uw partner? Of heeft u ondersteuning nodig bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor uw verblijf in Nederland? Immigration Services helpt u graag verder. 

Wij begeleiden u graag bij onderstaande:


•       Toelating en Verblijf (TEV) procedure of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
•       Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
•       Verlengen van uw verblijfsvergunning
•       Wijzigen van uw verblijfsvergunning

•       Bezwaarprocedure na afwijzing van uw aanvraag

De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 12 weken. De afgifte van uw verblijfsvergunning wordt gerealiseerd door de IND, U haalt uw verblijfsvergunning op bij een IND loket bij u in de buurt.

 

Kosten aanvraag

Aan een verblijfsvergunning aanvraag zitten kosten (leges) verbonden. Klik hier voor meer informatie over de hoogte van de leges. Deze kosten betaalt u aan de IND om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren

een vast bedrag van € 599,- exclusief BTW voor een Toelating en Verblijf procedure of € 249,- exclusief BTW voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure.

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen? We tekenen kosteloos bezwaar voor u aan wanneer uw aanvraag door Immigration Services is ingediend.

Aanmelden verblijfsvergunning aanvraag

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

​​

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de MVV/TEV aanvraag streven wij ernaar

de aanvraag binnen 10 werkdagen in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Indien u nog niet beschikt over alle benodigde documenten is het ook mogelijk de aanvraag in te dienen bij de IND en de laatste documenten nader door te sturen.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page