top of page

EEN VISUM KORT VERBLIJF VOOR NEDERLAND WIJZIGEN

Bent u in Nederland met een geldig Visum Kort Verblijf (type C-visum: single entry visum) en is

er een bijzondere en onverwachte situatie ontstaan waardoor u vaker naar het Nederland moet reizen? Dan kunt u uw visum wijzigen naar een multiple entry visum.

Immigration Services ondersteunt u graag bij het verkrijgen van een multiple entry visum.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Een Single entry wijzigen naar een Multiple entry Schengenvisum

U bent in Nederland met een geldig Schengenvisum type C, dit is een single entry visum. Dit betekent dat u maar 1 keer het Schengengebied in mag inreizen. Er is nu een bijzondere en onverwachte situatie ontstaan, hierdoor moet u vaker naar het Schengengebied reizen. U wilt daarom uw visum veranderen naar een multiple entry visum. Dit is een visum waarmee u meer dan 1 keer het Schengengebied mag in- en uitreizen.

Let op! Met een multiple entry visum mag u niet langer in Nederland en het Schengengebied blijven dan

met een single entry visum. U mag dus met een multiple entry visum maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied zijn.

Een wijziging visum multiple entry aanvragen

 

Om uw Schengenvisum kort verblijf te veranderen gaat u een afspraak aan bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Wij maken deze afspraak voor u. U moet zelf naar de afspraak komen. Op de dag van de afspraak neemt u de documenten ten behoeve van de wijziging van het visum mee, u ontvangt het gehele dossier van ons. De IND beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak.

 

De beslissing is positief of negatief. Bij een positieve beslissing krijgt u de een multiple entry Schengenvisum.

De loketmedewerker plakt het multiple entry visum in uw paspoort. Dit is nog steeds een Schengenvisum type C. Bij een negatieve beslissing verandert de IND uw visum niet naar multiple entry. 

Bezwaar maken tegen negatieve beslissing 

Wordt uw visum niet gewijzigd en bent u het daarmee niet eens? Verzoek de IND-medewerker dan om de afwijzing in een brief te zetten. U ontvangt die brief met de negatieve beslissing (beschikking) binnen 2 weken, tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Maak bezwaar binnen 4 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen. 

Met een gedegen bezwaarschrift streven we naar een succesvolle bezwaarprocedure en helpen wij u om binnen 4 weken alsnog het visum te verkrijgen.

Voorwaarden wijzigen Schengenvisum 

 

Voor het wijzigen van uw visum van single entry naar multiple entry gelden de volgende voorwaarden:

✓         U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het

            einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.

✓         U hebt een geldig Schengenvisum voor kort verblijf (type C). U hebt het visum gekregen van

            Nederland of een van de andere landen in het Schengengebied.

✓         Bij de aanvraag van uw visum was niet duidelijk dat u vaker naar het Schengengebied moest reizen.

✓         U gebruikt het visum voor hetzelfde doel als waarvoor u het visum had gekregen.

✓         Er is een nieuwe, bijzondere en onverwachte situatie ontstaan. Dit betekent dat de situatie er nog niet

            was bij de aanvraag van uw visum. Het gaat om een van deze situaties:

  • Overmacht, dit betekent dat u niets aan de situatie kunt doen.

  • Belangrijke humanitaire redenen.

  • Belangrijke ernstige redenen die te maken hebben met uw werk.

  • Belangrijke persoonlijke redenen.

✓         U hebt nog steeds genoeg geld om de kosten van verblijf in het Schengengebied te betalen.

            Minimaal: € 55,- per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland; óf iemand in

            Nederland staat garant voor u. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar ook een willekeurige

            derde persoon. De garantsteller heeft voldoende en duurzaam inkomen.

         U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. U sluit de verzekering af in

            uw land van herkomst (of een ander land). De persoon die u uitnodigt, mag de verzekering ook voor

            u afsluiten in Nederland. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000,- voor medische

            kosten in het Schengengebied en dekt in ieder geval de volgende kosten:

           

  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.

  • Dringende medische zorg.

  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis

  • repatriëring.

✓         U hebt voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf op de datum die op

            uw visum staat. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis.

            Een  retourticket alleen is niet genoeg.

✓         Het is zeker dat u toegang krijgt tot uw eigen land of een ander land.

✓         U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen

            van één van de Schengenlanden.

Kosten procedure

 

Aan een wijziging van een Schengenvisum zitten kosten (leges) verbonden. De legeskosten voor het wijzigen van een Schengenvisum zijn € 30,- per aanvraag. U betaalt deze kosten tijdens de afspraak bij het IND-loket, de IND neemt uw aanvraag dan in behandeling.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een vast bedrag van € 149,- exclusief BTW per aanvraag. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot de wijziging van uw Schengenvisum is gerealiseerd.

AANMELDEN

​Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig

online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels

een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan

wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op

in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de wijziging van uw Schengenvisum aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen de gehele aanvraag van ons. Vervolgens kan de aanvraag worden ingediend bij een IND loket bij u in de buurt. 

 

(!) U dient ten alle tijden de wijziging van uw Schengenvisum aanvraag persoonlijk aan te vragen bij een IND loket, tijdens de afspraak legitimeert u zich bij de IND. De afspraak voor de wijziging van een Schengenvisum aanvraag bij een IND loket in de buurt wordt door ons verzorgd.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page