top of page

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD

 

Verblijft u vijf jaar ononderbroken rechtmatig in Nederland én heeft u het inburgeringsexamen in Nederland met succes afgelegd?

 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

 

Immigration Services ondersteunt u graag om binnen een zo kort mogelijke tijd een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen.  

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ondersteuning bij de aanvraag van uw verblijfsvergunning 

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag om binnen een zo kort mogelijke

tijd een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen. Ons team van specialisten is altijd volledig op

de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.   

Overzicht en inzicht met betrekking tot het benodigde papierwerk

 

We begeleiden u bij al het benodigde papierwerk voor de aanvraag, wijziging en afgifte van uw verblijfsdocument(en). Zo verzorgen we het opvragen, verzamelen, invullen, controleren, legaliseren en indienen van de juiste formulieren en (buitenlandse) documenten. Ook met het vertalen van uw buitenlandse documenten kunnen we u van dienst zijn.

 

Rechtstreekse communicatie met betrokken instanties


Alle communicatie en correspondentie met betrokken partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) handelen we rechtstreeks onderling voor u af. Zo dienen wij uw aanvraag in voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Nadat uw aanvraag is ingewilligd verzorgen we de afgifte van uw verblijfsdocument bij de IND. Wij maken voor u een afspraak voor de afgifte van uw verblijfsvergunning.

 

Immigration Services neemt een proactieve rol in en onderhoudt periodiek contact met betrokken instanties rondom de beslistermijn en besluitvorming over uw verblijfsvergunning aanvraag. 

 

Wilt u uw verblijfsdoel wijzigen of uw verblijfsvergunning verlengen voor bepaalde tijd? Ook daar kan Immigration Services in faciliteren. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

 

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

 

✓          U hebt direct voor de aanvraag al 5 jaar of langer een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

             Alleen de jaren vanaf het moment dat u 8 jaar oud werd tellen mee. U kunt dus pas een

             verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen als u 13 jaar bent geworden én vanaf

             uw 8e in Nederland hebt gewoond met een geldige verblijfsvergunning.

 

✓          U hebt altijd voldaan aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning. En u voldoet nu nog steeds

            aan de voorwaarden van uw vergunning.  

✓          U hebt nu een geldige verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk doel.

          U hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van de aanvraag.

             Dit betekent dat u de hele 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebt gehad. U hebt dus altijd op

             tijd verlenging aangevraagd. En u hebt in die tijd niet uw hoofdverblijf buiten Nederland verplaatst.

          U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).

          U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

          U hebt het inburgeringsdiploma gehaald op A2 of B1 taalniveau behaald.

Bent u meerderjarig, in Nederland geboren of bent u voordat u 3 jaar werd in Nederland komen wonen,

en hebt u sinds die tijd altijd in Nederland gewoond? Uw aanvraag wordt alleen afgewezen op grond van openbare orde of nationale veiligheid.

Kosten aanvraag

 

 

Aan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zitten legeskosten verbonden. De legeskosten van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd bedragen € 207,- per aanvraag, voor minderjarigen kost de aanvraag € 37,-. Voor Turkse burgers kost de aanvraag € 69,- voor Turkse minderjarigen kost de aanvraag € 37,-.

Deze kosten betaalt u aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren

een vast bedrag van € 249,- exclusief BTW per aanvraag.

 

Wij verzorgen uw aanvraag en ondersteunen u bij het complete proces om binnen een zo kort mogelijke tijd een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen.

Aanmelden procedure

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig

online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels

een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de aanvraag van een verblijfsvergunning

voor onbepaalde tijd streven wij ernaar de aanvraag binnen 10 werkdagen in te dienen bij de Immigratie-

en Naturalisatiedienst. Indien u nog niet beschikt over alle benodigde documenten is het ook mogelijk de aanvraag in te dienen bij de IND en de laatste documenten nader door te sturen.

De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 12 weken. De afgifte van uw verblijfsvergunning wordt gerealiseerd door de IND, u haalt uw verblijfsvergunning op bij een IND-loket bij u in de buurt. Wij maken hiervoor een afspraak. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page