top of page

MVV VISUM/TEV PROCEDURE

Wilt u naar Nederland komen en is de duur van uw verblijf langer dan 3 maanden? Dan heeft u in veel gevallen een MVV visum nodig. Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland.

 

Wilt u bij uw partner in Nederland komen wonen?

 

Middels de TEV (toelating en verblijf) procedure verzorgen we met één aanvraag zowel een MVV visum als een verblijfsvergunning en maken we hereniging met uw partner op korte termijn mogelijk.     

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

​​​Ondersteuning tijdens uw procedure

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag tot en met uw aankomst in Nederland. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

Inburgering via Immigration Services

Om in aanmerking te komen voor een MVV visum middels de TEV procedure, dient u vaak al vooraf in te burgeren. Met onze examengerichte online inburgeringscursus stomen we u binnen één maand klaar om het basisexamen inburgering in het buitenland succesvol af te leggen. Tevens is Immigration Services aanbieder van een cursus specifiek gericht op uw spreekvaardigheid.

 

Overzicht en inzicht met betrekking tot het benodigde papierwerk


We begeleiden u bij al het benodigde papierwerk voor de aanvraag, wijziging en afgifte van uw verblijfsdocument(en). Zo verzorgen we het opvragen, verzamelen, invullen, controleren, legaliseren en indienen van de juiste formulieren en (buitenlandse) documenten. Ook met het vertalen van uw buitenlandse documenten kunnen we u van dienst zijn.

De wettelijke beslistermijn van een MVV/TEV aanvraag bedraagt 6 - 12 weken. De afgifte van

het MVV visum bij de Nederlandse ambassade of het consulaat duurt 5 tot 10 werkdagen. U dient binnen 3 maanden Nederland in te reizen wanneer de IND een positieve beslissing heeft genomen

en de MVV/TEV aanvraag is ingewilligd.

 

De afgifte van uw verblijfsvergunning wordt gerealiseerd door de IND, u haalt uw verblijfsvergunning

op bij een IND loket bij u in de buurt. Wij maken voor u een afspraak voor de afgifte van uw verblijfsvergunning. Daarna dient u zich in te schrijven bij de gemeente in Nederland.

 

Rechtstreekse communicatie met betrokken instanties


Alle communicatie en correspondentie met betrokken partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en ambassade handelen we rechtstreeks onderling voor u af. Zo dienen wij uw aanvraag voor een MVV visum. Ook maken wij voor u een afspraak bij de Nederlandse ambassade om het basisexamen inburgering in het buitenland af te leggen. Ook verzorgen we de afgifte van uw MVV visum bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst en de afgifte van uw verblijfsdocument bij de IND.

 

Immigration Services neemt een proactieve rol in en onderhoudt periodiek contact met betrokken instanties rondom de beslistermijn en besluitvorming over uw visum aanvraag.  

 

​​Ondersteuning bij onverhoopte tegenslagen

 

Wordt uw aanvraag voor een visum afgewezen? Met een gedegen bezwaarschrift streven we naar een succesvolle bezwaarprocedure. Ook wanneer u problemen ondervindt tijdens het inreizen in Nederland, kunnen we u verder helpen. Wordt u bij aankomst in Nederland aangehouden of tegengehouden door de Koninklijke Marechaussee of IND? Of heeft u problemen met uw inschrijving bij de gemeente?

 

Immigration Services staat klaar om u te assisteren.  

Voorwaarden MVV/TEV procedure

 

✓         U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.

        Voor partners en echtgenoten geldt als voorwaarde dat zij minstens 21 jaar moeten zijn.

            Voor kinderen geldt dat zij minderjarig moeten zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

✓         Iedereen tussen 18 en 65 jaar moet op de Nederlandse ambassade of consulaat succesvol het    

            basisexamen inburgering afleggen. Vrijstelling van het basisexamen is in bepaalde gevallen mogelijk.

         In het kader van gezinshereniging, moet de band worden aangetoond tussen de hoofdpersoon in             

            Nederland en de buitenlandse partner, echtgeno(o)t(e) of kind

✓         Om voor een buitenlandse partner, echtgeno(o)t(e) of kind garant te kunnen staan, dient de

           hoofdpersoon in Nederland te beschikken over voldoende inkomsten. Deze mogen niet  

           afkomstig zijn uit de publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering.

        Bij inkomen uit arbeid in loondienst, moet het salaris op de datum van de aanvraag nog voor

           minstens één jaar beschikbaar zijn. Wordt de aanvraag bijvoorbeeld op 1 juni ingediend, dan  

           zal het inkomen tot minstens 1 juni van het volgende jaar beschikbaar moeten zijn in de vorm

           van een arbeidsovereenkomst. Een intentieverklaring is hiervoor niet voldoende!
​​
                  

            Samengevat is het inkomen van de hoofdpersoon in Nederland uit arbeid in loondienst duurzaam als hij   

            op de datum dat de MVV-aanvraag door de IND wordt ontvangen:

            •  Nog minstens één jaar over gegarandeerde, voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst beschikt, of

            •  12 maanden voorafgaande aan de aanvraag over voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst heeft   

                beschikt en voor nog minstens 6 maanden in de toekomst over gegarandeerde, voldoende inkomsten   

                uit arbeid in loondienst beschikt, of

            •  In de 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag steeds over voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst

                heeft beschikt en op de datum van de aanvraag en gedurende de MVV-procedure nog steeds over

                inkomsten uit arbeid beschikt.              

Normbedragen geldig van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024

 

                                                        ​

Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner                   

                                                                   

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              ​€  2.069,40

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   €  2.234,95

Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid

​De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              € 2.069,40

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   € 2.234,95

De referent is een alleenstaande ouder ​ ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              ​€ 1.448,58

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   ​€ 1.564,47

Zie de website van de IND voor de laatste informatie over de hoogte van de inkomensnormen.

Duurzaamheid van het inkomen uit onderneming

Inkomen uit arbeid als zelfstandige is alleen duurzaam als met hetzelfde bedrijf ten minste anderhalf jaar inkomsten uit arbeid als zelfstandige zijn verworven door dezelfde hoofdpersoon

Kosten procedure

 

Aan een MVV aanvraag zitten kosten (leges) verbonden. Klik hier voor meer informatie over de hoogte

van de leges. Deze kosten betaalt u aan de IND om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands.

Wij hanteren een vast bedrag van € 599,- exclusief BTW per MVV/TEV aanvraag. Wij verzorgen  

uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot en met uw aankomst in Nederland.

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen? We tekenen kosteloos bezwaar voor u aan wanneer uw aanvraag door Immigration Services is ingediend.

 

Aanmelden MVV/TEV aanvraag

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u

aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de MVV/TEV aanvraag streven wij ernaar de aanvraag binnen 10 werkdagen in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Indien u nog niet beschikt over alle benodigde documenten is het ook mogelijk de aanvraag in te dienen bij de IND en de laatste documenten nader door te sturen. De wettelijke beslistermijn van  de IND bedraagt 6 - 12 weken.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

 

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page