top of page

BEZWAARPROCEDURE
MVV/TEV AANVRAAG

Is uw aanvraag voor een MVV visum middels de

TEV (Toelating en Verblijf) procedure afgewezen?

 

Met een gedegen bezwaarschrift streven we naar een succesvolle bezwaarprocedure. Wij helpen u binnen 4 weken bezwaar te maken tegen deze beslissing en het MVV visum alsnog te verkrijgen.

shutterstock_497425381_edited.png

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

ONDERSTEUNING BIJ ONVERHOOPTE TEGENSLAGEN

 

Is uw MVV visum (machtiging tot voorlopig verblijf) voor uw partner, familielid of kind geweigerd? 

Helaas is dit geen uitzondering. MVV aanvragen worden vaak onterecht afgewezen om de volgende redenen;

  • De referent heeft onvoldoende voldoende, duurzame middelen van bestaan;

  • De duurzame exclusieve relatie tussen de referent en de aanvrager is onvoldoende aangetoond;

  • De IND neemt aan dat er sprake is van een schijnhuwelijk of een schijnrelatie;

  • Er is onvoldoende bewijs geleverd om vrijstelling te krijgen van het basisexamen inburgering buitenland;

  • De overgelegde stukken worden niet als betrouwbaar geacht;

 

Het bezwaar moet binnen 4 weken bij de IND worden ingediend.  

 

Beslistermijn bezwaarprocedure

De IND heeft 19 weken de tijd om te beslissen op uw bezwaar. Die periode heet de beslistermijn.

De beslistermijn start op de laatste dag waarop u bezwaar kon maken. Deze termijn is 4 weken. Ook als u al eerder dan die dag bezwaar hebt gemaakt. Dit houdt in dat de IND dus 23 weken de tijd heeft gerekend van de datum van de afwijzing van de MVV visum aanvraag.

 

Uw bezwaarschrift wordt gegrond verklaard

Wanneer uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard is de beslissing positief, uw bezwaar is gegrond.

Dit betekent dat de IND u gelijk geeft. U krijgt alsnog een positieve beslissing op uw MVV visum aanvraag.

Dit betekent dat u het MVV visum krijgt. U haalt het visum op bij de Nederlandse ambassade of het consulaat waar u de aanvraag had gedaan, als het MVV visum is verstrekt dan moet binnen 3 maanden naar Nederland worden afgereisd.

 

Na aankomst in Nederland kan de verblijfsvergunning bij het dichtstbijzijnde IND loket worden opgehaald.

Wij maken voor u een afspraak voor de afgifte van de verblijfsvergunning.

 

Voorwaarden MVV/TEV aanvraag

 

✓         U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.

        Voor partners en echtgenoten geldt als voorwaarde dat zij minstens 21 jaar moeten zijn.

            Voor kinderen geldt dat zij minderjarig moeten zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

✓         Iedereen tussen 18 en 65 jaar moet op de Nederlandse ambassade of consulaat succesvol het    

            basisexamen inburgering afleggen. Vrijstelling van het basisexamen is in bepaalde gevallen mogelijk.

         In het kader van gezinshereniging, moet de band worden aangetoond tussen de hoofdpersoon in             

            Nederland en de buitenlandse partner, echtgeno(o)t(e) of kind

✓         Om voor een buitenlandse partner, echtgeno(o)t(e) of kind garant te kunnen staan, dient de

          hoofdpersoon in Nederland te beschikken over voldoende inkomsten. Deze mogen niet  

          afkomstig zijn uit de publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering.

        Bij inkomen uit arbeid in loondienst, moet het salaris op de datum van de aanvraag nog voor

           minstens één jaar beschikbaar zijn. Wordt de aanvraag bijvoorbeeld op 1 juni ingediend, dan  

           zal het inkomen tot minstens 1 juni van het volgende jaar beschikbaar moeten zijn in de vorm

           van een arbeidsovereenkomst. Een intentieverklaring is hiervoor niet voldoende!
​​
                  

            Samengevat is het inkomen van de hoofdpersoon in Nederland uit arbeid in loondienst duurzaam als hij   

            op de datum dat de MVV-aanvraag door de IND wordt ontvangen:

            •  Nog minstens één jaar over gegarandeerde, voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst beschikt, of

            •  12 maanden voorafgaande aan de aanvraag over voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst heeft   

                beschikt en voor nog minstens 6 maanden in de toekomst over gegarandeerde, voldoende inkomsten   

                uit arbeid in loondienst beschikt, of

            •  In de 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag steeds over voldoende inkomsten uit arbeid in loondienst

                heeft beschikt en op de datum van de aanvraag en gedurende de MVV-procedure nog steeds over

                inkomsten uit arbeid beschikt.              

Normbedragen geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 december 2022

 

                                                        ​

Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner                   

                                                                   

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              ​€ 1.756,20

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   € 1.896,70

Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid

​De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              € 1.756,20

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   € 1.896,70

De referent is een alleenstaande ouder ​ ​ ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld                              ​€ 1.229,34

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld                                   ​€ 1.327,69

Zie de website van de IND voor de laatste informatie over de hoogte van de inkomensnormen.

Duurzaamheid van het inkomen uit onderneming

Inkomen uit arbeid als zelfstandige is alleen duurzaam als met hetzelfde bedrijf ten minste anderhalf jaar inkomsten uit arbeid als zelfstandige zijn verworven door dezelfde hoofdpersoon

Kosten bezwaarprocedure

 

 

Aan een bezwaarprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een vast bedrag van € 249,- exclusief BTW per bezwaarschrift.

Wij verzorgen uw bezwaarschrift en begeleiden u gedurende de hele bezwaarprocedure tot het bezwaarschrift gegrond wordt verklaart en u Nederland in reist met een MVV visum.

Aanmelden bezwaarprocedure MVV visum afwijzing

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan

alle voorwaarden van een MVV aanvraag voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich aanmelden via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de bezwaarprocedure machtigt

u ons om namens u bezwaar te tekenen tegen de negatieve beslissing van de MVV aanvraag.

Wij streven wij ernaar om het bezwaarschrift binnen 5 werkdagen na ontvangst van alle documenten

in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 12 weken.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page