top of page

VERBLIJFSVERGUNNING KWIJT, GESTOLEN OF VERLOPEN

 

Heeft u een geldige verblijfsvergunning voor Nederland, maar is deze kwijt geraakt, gestolen, of verlopen tijdens uw verblijf in het buitenland?

 

Dan heeft u een inreisvisum nodig om Nederland opnieuw binnen te treden.

Met ondersteuning van Immigration Services beschikt u binnen enkele dagen over een terugkeervisum.

 

​Immigration Services ondersteunt u graag bij

uw aanvraag voor een terugkeervisum, dat u

het recht geeft Nederland opnieuw in te reizen.

 

Ontwerpen op een Tablet

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Wanneer u in het buitenland bent zonder geldige verblijfsvergunning

Informatie cursus

 

Onze examen gerichte cursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland (A1):

​•          duurt 3 weken en bestaat uit wekelijks ​2 uur intensief les
​•          bestaat uit in totaal 6 uur privé les en wordt gegeven middels Skype
​•          ​is ​geheel online en uitsluitend op het examen gericht
•          wordt in het Engels gegeven, ook Engelstalig lesmateriaal is beschikbaar
​​•          bestaat uit privé lessen waar en wanneer het u uitkomt, ook in de avonden
•          wordt live door een docent via Skype gegeven
​•          is inclusief lesmateriaal/wekelijks huiswerk per examen onderdeel
​•          wordt afgesloten met een examentraining
​•          biedt een slagingspercentage van​ 95%  met een examengarantie*

Tijdens de cursus richten wij ons op de 3 examenonderdelen van het basisexamen inburgering buitenland: ​leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis Nederlandse maatschappij (KNM).​ Na afloop van de inburgeringscursus bent u volledig voorbereid op het examen. *wanneer de kandidaat taalniveau A1 beheerst. Ook ontvangt u de examen vragen van het basisexamen inburgering buitenland van ons.

Mocht u onverhoopt niet in één keer het examen behalen dan bieden wij een examengarantie* en ontvangt u kosteloos nogmaals de les van het betreffende examen onderdeel waarvoor u niet in één keer bent geslaagd. De uitslag van het basisexamen inburgering buitenland is 1 jaar geldig.

Bent u nu in het buitenland en is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? Neem dan contact met ons op.

We helpen u graag uw terugkeervisum binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren om Nederland weer

in te reizen. Wanneer u met een terugkeervisum in Nederland bent aangekomen helpen we u graag met de aanvraag en de afgifte van een nieuwe verblijfsvergunning.

In het geval van diefstal of verlies van uw verblijfsvergunning in het buitenland

Is uw verblijfsdocument gestolen of verloren tijdens uw verblijf in het buitenland? Dan gaat u ook naar de politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. De aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Dan moet de aangifte vertaald worden door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd.

 

We helpen u graag verder met een beëdigde vertaling van uw aangifte en helpen u om met een terugkeervisum binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren Nederland weer in te reizen. Wanneer u met een terugkeervisum in Nederland bent aangekomen helpen we u graag met de aanvraag en afgifte van een nieuwe verblijfsvergunning.

Visumplicht terugkeervisum voor Nederland

U hebt alleen een terugkeervisum nodig als u visumplichtig bent. Dit betekent dat u door uw nationaliteit een visum nodig hebt om naar Nederland te reizen. Bent u niet visumplichtig? En is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? Reis dan binnen uw vrije termijn terug naar Nederland. U hebt daarvoor geen terugkeervisum nodig. Soms vragen andere autoriteiten of organisaties (bijv. een luchtvaartmaatschappij of douane) tóch om een terugkeervisum.

Een terugkeervisum aanvragen

Een terugkeervisum voor Nederland vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land

waar u op dat moment verblijft. De afhandeling van een terugkeervisum bedraagt één of enkele dagen.

Wij ondersteunen u graag om binnen een zo kort mogelijke tijd een terugkeervisum te realiseren. Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag tot en met uw aankomst in Nederland.

 

Ook wanneer u problemen ondervindt tijdens het inreizen in Nederland, kunnen we u verder helpen.

Wordt u bij aankomst in Nederland aangehouden of tegengehouden door de Koninklijke Marechaussee of IND? Immigration Services staat klaar om u te assisteren.  

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw terugkeervisum tot en met uw aankomst

in Nederland. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject

te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

Wanneer kunt u een terugkeervisum aanvragen

 

U kunt een terugkeervisum aanvragen in een van de volgende situaties:

✓         U hebt een aanvraag ingediend voor verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning. Of u hebt

            een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aangevraagd. U bent in afwachting van de beslissing.

✓         Uw verblijfsdocument is verloren, gestolen of beschadigd. Of er staan verkeerde gegevens op uw

            verblijfsdocument waardoor u Nederland niet in kan reizen.

​✓         Uw kind is in Nederland geboren. U hebt voor de eerste keer een verblijfsvergunning voor uw kind

            aangevraagd. U bent in afwachting van de beslissing.

​✓         U hebt voor de eerste keer een aanvraag ingediend voor toetsing aan het EU-recht of een aanvraag

            om bij uw Nederlands kind jonger dan 18 jaar te wonen. Dit is een aanvraag om te wonen bij uw

            familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U bent in afwachting van

            de beslissing.

​​

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

 

 

Kosten procedure

Aan een terugkeervisum aanvraag zitten kosten (leges) verbonden. De legeskosten van een terugkeervisum bedragen € 164,- per aanvraag. Turkse onderdanen en hun gezinsleden betalen € 48. Deze kosten betaalt u aan de Nederlandse ambassade of bij het IND-loket om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren

een vast bedrag van € 99,- exclusief BTW per terugkeervisum aanvraag. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot en met uw aankomst in Nederland.

Aanmelden terugkeervisum aanvraag

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u zich in een van de situaties bevindt zoals omschreven op deze pagina onder 'wanneer kunt u een terugkeervisum aanvragen'. Indien u zich in een van deze situaties bevindt dan kunt u zich aanmelden via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij direct aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de terugkeervisum aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen de gehele aanvraag van ons. Vervolgens kan de aanvraag worden ingediend bij de Nederlandse ambassade of een IND-loket. 

 

(!) U dient ten alle tijden de terugkeervisum aanvraag persoonlijk aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of een IND-loket, tijdens de afspraak legitimeert u zich. De Nederlandse ambassade

of de Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak. Bij een positieve beslissing wordt het terugkeervisum in uw paspoort geplakt. Deze dag is ook de ingangsdatum van het terugkeervisum.

 

De afspraak voor de aanvraag van een terugkeervisum bij de Nederlandse ambassade of een

IND-loket wordt door ons verzorgd.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

 

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page