top of page

BEZWAARPROCEDURE SCHENGENVISUM AFWIJZING

Is uw aanvraag voor een Schengenvisum afgewezen? Met een bezwaarprocedure helpen

we u binnen 4 weken bezwaar te maken tegen

deze beslissing en het visum alsnog te verkrijgen.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen

09:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 2111 / 020 - 261 6434.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

Ondersteuning bij onverhoopte tegenslagen

 

Is uw Visum Kort Verblijf (Schengenvisum) aanvraag voor uw partner, familielid of zakenrelatie geweigerd

Helaas is dit geen uitzondering. Veel aanvragen voor een Schengenvisum worden afgewezen door het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Het is tegenwoordig moeilijk om een Schengenvisum te verkrijgen. Het reisdoel moet goed worden onderbouwd en er mag geen gevaar zijn voor permanente vestiging in Nederland (vestigingsgevaar).

Veel aanvragen voor een Schengenvisum worden daarom afgewezen.                                                                             

De belangrijkste reden van afwijzing van een toeristenvisum is het zogenaamde vestigingsgevaar of het

doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf dat onvoldoende is aangetoond. De IND vermoed

in dat geval dat er een grote kans is dat de persoon op het toeristenvisum zich na afloop van de geldigheidsduur in Nederland illegaal zal gaan vestigen.

 

Bezwaarprocedure Schengenvisum afwijzing

Wordt uw aanvraag voor een Schengenvisum afgewezen? Met een gedegen bezwaarschrift streven we naar een succesvolle bezwaarprocedure. Ook wanneer u problemen ondervindt tijdens het inreizen in Nederland, kunnen we u verder helpen. Wordt u bij aankomst in Nederland aangehouden of tegengehouden door de Koninklijke Marechaussee of IND? Immigration Services staat klaar om u te assisteren.        

Bezwaar na positieve beslissing 

Hebt u een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor een Schengenvisum? Maar bent u het niet eens met bijvoorbeeld de startdatum of geldigheid van het visum? Dan kunt u pas bezwaar maken als u uw visum hebt opgehaald. Maak bezwaar binnen 4 weken nadat u het visum hebt opgehaald bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. 

 

Beslistermijn bezwaarprocedure

De IND heeft 4 weken de tijd om te beslissen op uw bezwaar. Die periode heet de beslistermijn. Deze periode van 4 weken start op de datum dat u de beslissing hebt gekregen. De beslistermijn start op de laatste dag waarop u bezwaar kon maken. Ook als u al eerder dan die dag bezwaar hebt gemaakt.

Uw bezwaarschrift wordt gegrond verklaard

De beslissing is positief: Uw bezwaar is gegrond. Dit betekent dat de IND u gelijk geeft. U krijgt alsnog een positieve beslissing op uw Schengenvisum aanvraag. Dit betekent dat u het Schengenvisum of transitvisum krijgt. U haalt het visum binnen 3 maanden op bij de Nederlandse ambassade of het consulaat waar u de aanvraag had gedaan.

                                                

Voorwaarden Schengenvisum aanvraag

 

✓         U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde

           van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.

✓         U hebt zelf minimaal € 55,- per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland; óf

            iemand in Nederland staat garant voor u. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar ook een

            willekeurige derde persoon. De garantsteller heeft voldoende en duurzaam inkomen. De referent

            gebruikt het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking met daarbij de

            aanvullende stukken vermeld onder checklist.

         U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. U sluit de verzekering af in uw

            land van herkomst (of een ander land). De persoon die u uitnodigt, mag de verzekering ook voor u

            afsluiten in Nederland. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000,- voor medische

            kosten in het Schengengebied en dekt in ieder geval de volgende kosten:

           

    • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.

    • Dringende medische zorg.

    • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.

✓         U hebt voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld omdat

            u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis. Een retourticket alleen is niet genoeg.

        U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen

            van één van de Schengenlanden.

 

Kosten bezwaarprocedure

 

Aan een bezwaarprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een vast bedrag van € 199,- exclusief BTW per bezwaarschrift.

Wij verzorgen uw bezwaarschrift en begeleiden u gedurende de hele bezwaarprocedure tot het bezwaarschrift gegrond wordt verklaart en u Nederland in reist met een Schengenvisum.

Aanmelden bezwaarprocedure Schengenvisum afwijzing

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Stap 1 - Aanmelden
U meldt zich aan via onze website door 'nu aanvragen' onderaan deze pagina te selecteren.

Stap 2 - Betaling

Voltooi uw aanmelding door het aanmeldformulier in te vullen. Vervolgens kunt u de visum aanvraag veilig

online betalen via een van de betaalmethodes: iDeal (meest gekozen betaalmethode) PayPal of creditcard (Mastercard / Visa). 

Stap 3 - Bevestigen

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de bezwaarprocedure machtigt u

ons om namens u bezwaar te tekenen tegen de negatieve beslissing van de Schengenvisum aanvraag.

Wij streven wij ernaar om het bezwaarschrift binnen 5 werkdagen in te dienen bij de IND; de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 12 weken.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

621293-PNUBU4-582.jpg
bottom of page