top of page

تصريح الإقامة للموظف (تصريح العمل GVVA)

هل لديك شريك أجنبي تريد العيش معه في هولندا وتريد التقدم للحصول على تأشيرة ​MVV من خلال إجراء TEV؟

 

إذن يجب أن يكون لديك بالفعل معرفة أساسية باللغة الهولندية والمجتمع قبل ​ وصولك إلى هولندا. امتحان الاندماج المدني في الخارج يختبر هذه المعرفة.

Ontwerpen op een Tablet

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen 9:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 21111. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

De procedure

 

Een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) wordt aangevraagd bij de IND. Alle werknemers die niet uit de EER

of Zwitserland komen en langer dan drie maanden in Nederland gaan wonen en werken, moeten de GVVA procedure volgen. 

Met de GVVA mag u in Nederland wonen en werken. Voor uw partner en kinderen kan ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd, deze verblijfsvergunning is geldig zolang uw GVVA geldig is.


U hebt een GVVA nodig als u in loondienst wilt werken. Ook als u in loondienst wilt werken in de volgende functies:

  • Geestelijk bedienaar of voorganger

  • Kloosterling of zendeling

  • Werknemer in de Aziatische Horeca

  • Werknemer goederenlevering door/aan buitenlands bedrijf

  • Werknemer bij internationale non-profit organisatie

  • Werknemer in kunst en cultuur

  • Werknemer intra-concern uitzending

 

Advies UWV

De IND vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND heeft dit advies nodig om een beslissing te nemen.    UWV beoordeelt of het werk voldoet aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De IND zal vervolgens

advies inwinnen bij het UWV. Alleen bij een positief advies zal de IND de aanvraag om de GVVA (arbeid in loondienst) inwilligen. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken.

 

Gaat u in Nederland in loondienst werken, maar is een GVVA aanvragen niet mogelijk? Of hebt u geen TWV (meer) nodig omdat

u 5 jaar achterelkaar in Nederland hebt gewerkt? Dan vraagt u of uw werkgever geen GVVA aan, maar een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst.  

ONDERSTEUNING BIJ DE AANVRAAG VAN UW VERBLIJFSVERGUNNING 

 

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag om binnen een zo kort mogelijke tijd een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst te verkrijgen. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de

laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren zijn u en uw familieleden zeker van een soepel verloop.  

Voorwaarden verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze voorwaarden zijn

Voor u en uw werkgever gelden de volgende voorwaarden:

✓           U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden:

  • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.

  • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

 

✓           U voldoet aan de inkomenseisen

 

    Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

     Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.725,00

     Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.863,00

✓           Het bedrijf of de organisatie van uw werkgever staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

              van Koophandel (KvK). Dit geldt alleen als deze inschrijving moet volgens de Handelsregisterwet 2007.

           Uw werkgever heeft eerst in Nederland en de EU/EER-landen gezocht naar een werknemer. Uw        

              werkgever heeft daarom de vacature gemeld bij een werkgeversservicepunt van het Uitvoeringsinstituut

              Werknemersverzekeringen (UWV).

           Uw werkgever betaalt u het normale cao-loon dat geldt voor deze organisatie of dit bedrijf.

           Uw werkgever regelt goede huisvesting voor u.

​TWV aanvragen 

Uw werkgever heeft meestal ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Uw werkgever moet zelf de TWV aanvragen bij UWV

Soms mag u werken zonder TWV. U bent dan vrij op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat u 5 jaar achterelkaar

in Nederland hebt gewerkt met een geldige verblijfsvergunning.

 

 

Kosten procedure

 

Aan een verblijfsvergunning om in loondienst in Nederland te werken zitten kosten (leges) verbonden. De legeskosten van een verblijfsvergunning om in loondienst in Nederland te werken bedragen € 345,- per aanvraag. Deze kosten betaalt u aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst om de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands. Wij hanteren een vast bedrag van € 999,- exclusief BTW per aanvraag. Hierbij zijn alle HR werkzaamheden waaronder het detacheren van Nederlands personeel en het publiceren van de vacature inbegrepen. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot en met uw aankomst in Nederland.

Aanmelden procedure verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de aanvraag streven wij ernaar de aanvraag binnen 15 werkdagen in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 

De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 90 dagen. Indien de aanvraag compleet is geldt een streeftermijn van 7 weken voor de beslissing. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken.

De afgifte van het MVV (inreis)visum bij de Nederlandse ambassade of het consulaat duurt 5 tot 10 werkdagen.

U dient binnen 3 maanden nadat de IND een positieve beslissing heeft genomen Nederland in te reizen.

De afgifte van uw GVVA wordt gerealiseerd door de IND, u krijgt een brief als de GVVA klaarligt bij een IND-loket bij u in de buurt. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

 

نحن سعداء لمساعدتك أكثر!

bottom of page