top of page

تصريح الإقامة للعمل بعد الدراسة أو الترقية أو البحث العلمي

هل لديك شريك أجنبي تريد العيش معه في هولندا وتريد التقدم للحصول على تأشيرة ​MVV من خلال إجراء TEV؟

 

إذن يجب أن يكون لديك بالفعل معرفة أساسية باللغة الهولندية والمجتمع قبل ​ وصولك إلى هولندا. امتحان الاندماج المدني في الخارج يختبر هذه المعرفة.

Ontwerpen op een Tablet

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor al uw vragen zijn wij dagelijks tussen 9:00 en 13:00 bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op telefoonnummer 070 - 800 21111. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ondersteuning tijdens uw procedure

Immigration Services ondersteunt u bij het complete proces van uw aanvraag tot en met uw aankomst in Nederland. Ons team van specialisten is altijd volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, voorwaarden en benodigde documenten met betrekking tot uw verblijf in Nederland. Door het complete traject te coördineren en faciliteren bent u zeker van een soepel verloop.

 

Overzicht en inzicht met betrekking tot het benodigde papierwerk


We begeleiden u bij al het benodigde papierwerk voor de aanvraag, wijziging en afgifte van uw verblijfsdocument(en). Zo verzorgen we het opvragen, verzamelen, invullen, controleren, legaliseren en indienen van de juiste formulieren en (buitenlandse) documenten. Ook met het vertalen van uw buitenlandse documenten kunnen we u van dienst zijn.

 

Rechtstreekse communicatie met betrokken instanties


Alle communicatie en correspondentie met betrokken partijen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en ambassade handelen we rechtstreeks onderling voor u af. Zo dienen wij uw aanvraag voor een MVV visum. Ook maken wij voor u een afspraak bij de Nederlandse ambassade om het basisexamen inburgering in het buitenland af te leggen. Ook verzorgen we de afgifte van uw MVV visum bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst en de afgifte van uw verblijfsdocument bij de IND.

 

Immigration Services neemt een proactieve rol in en onderhoudt periodiek contact met betrokken instanties rondom de beslistermijn en besluitvorming over uw visum aanvraag.  

 

​​Ondersteuning bij onverhoopte tegenslagen

 

Wordt uw aanvraag voor een visum afgewezen? Met een gedegen bezwaarschrift streven we naar een succesvolle bezwaarprocedure. Ook wanneer u problemen ondervindt tijdens het inreizen in Nederland, kunnen we u verder helpen. Wordt u bij aankomst in Nederland aangehouden of tegengehouden door de Koninklijke Marechaussee of IND? Of heeft u problemen met uw inschrijving bij de gemeente? Immigration Services staat klaar om u te assisteren.  

Voorwaarden procedure

 

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

✓         U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.

✓         U hebt niet eerder een verblijfsvergunning gehad voor het zoeken naar werk na studie,

           promotie of wetenschappelijk onderzoek op grond van het afronden van dezelfde opleiding

           of hetzelfde promotietraject of het verrichten van hetzelfde wetenschappelijk onderzoek.

 

           Hebt u verschillende studies of promotietrajecten afgerond of wetenschappelijke onderzoeken

           verricht? Na het afronden van elke studie, na elke promotie en na het verrichten van elk

           wetenschappelijk onderzoek kan een verblijfsvergunning voor een zoekjaar afgegeven

           worden. Deze studie, dit promotietraject of dit wetenschappelijk onderzoek moet dan wel zijn

           afgerond of verricht na uw vorige zoekjaar.

✓         U hebt in de afgelopen 3 jaar:

  • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding in Nederland afgerond; of

  • een postdoctorale opleiding van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden) in Nederland afgerond; of

  • een opleiding afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid; of

  • een opleiding afgerond in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; of

  • een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course; of

  • een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding afgerond; of

  • op enig moment wetenschappelijk onderzoek verricht. U had hiervoor in Nederland een verblijfsvergunning met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG of een verblijfsvergunning met als doel arbeid als kennismigrant voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; of

  • aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling* een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding afgerond of u bent gepromoveerd en u hebt:

   • een minimale score behaald van 6.0 bij het International English Language Testing System; óf

   • een minimale score behaald van 6.0 in een Engelse taaltest zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs; óf

   • een diploma, certificaat of document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit inburgering; óf

   • de masteropleiding, het promotietraject of de postdoctorale opleiding gevolgd in het Engels of het Nederlands.

 

 

Aangewezen buitenlandse onderwijsinstellingen zijn de onderwijsinstellingen die, op moment van afstuderen, opgenomen zijn in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per vakgebied -die overeenkomen met het vakgebied waarin u bent afgestudeerd of gepromoveerd- van:

 

 • Times Higher Education World University Rankings

 • QS World University Rankings

 • Academic Ranking of World Universities

 

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

 

Kosten procedure

 

Aan een MVV aanvraag zitten kosten (leges) verbonden. Deze kosten betaalt u aan de IND om de aanvraag in behandeling te nemen. De legeskosten voor deze aanvraag bedragen € 207,-.

 

Daarnaast betaalt u ook voor de werkzaamheden van Immigration Services the Netherlands.

Wij hanteren een vast bedrag van € 499,- exclusief BTW per MVV/TEV aanvraag. Wij verzorgen uw aanvraag en begeleiden u gedurende de hele procedure tot en met uw aankomst in Nederland.

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen? We tekenen kosteloos bezwaar voor u aan wanneer uw aanvraag door Immigration Services is ingediend.

 

 

Aanmelden aanvraag

 

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is en of u

aan alle voorwaarden voldoet. Indien u aan alle voorwaarden voldoet kunt u zich inschrijven via onze website. Heeft u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons team van specialisten.

Zodra wij uw aanmelding via onze website hebben ontvangen bevestigen wij de opdracht per e-mail middels een schriftelijke opdrachtbevestiging. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak.

U ontvangt van ons een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier. Uw gegevens slaan wij op in ons systeem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Na ontvangst van de benodigde documenten ten behoeve van de aanvraag streven wij ernaar de aanvraag binnen 10 werkdagen in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Indien u nog niet beschikt over alle benodigde documenten is het ook mogelijk de aanvraag in te dienen bij de IND en de laatste documenten nader door te sturen.

De wettelijke beslistermijn van de IND bedraagt 6 - 12 weken. De afgifte van het MVV visum bij de Nederlandse ambassade of het consulaat duurt 5 tot 10 werkdagen. U dient binnen 3 maanden nadat de IND een positieve beslissing heeft genomen en de MVV/TEV aanvraag is ingewilligd Nederland in te reizen. De afgifte van uw verblijfsvergunning wordt gerealiseerd door de IND, u haalt uw verblijfsvergunning op bij een IND loket bij u in de buurt. Wij maken voor u een afspraak voor de afgifte van uw verblijfsvergunning. Daarna dient u zich in te schrijven bij de gemeente in Nederland.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

 

نحن سعداء لمساعدتك أكثر!

bottom of page